ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşial Karsinoid Tümörler (8 olgu Dolayısıyla)
Candemir KÖSEOĞLU, C. Asım KUTLU, İbrahim DİNÇER, Mehmet KULLEP, Adnan SAYAR, Mehmet DALAMAN, Yıldıray BEKAR, Sedat ALTIN, Filiz KOŞAR, Aysun ÖLÇMEN, Müfid ÖLÇMEN, Atilla GÜRSES
Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul
Merkezimizde, Ocak 1991 - Nisan 1994 tarihleri arasında, 8 karsinoid tümör olgusuna cerrahi rezeksiyon uygulanmıştır. Olgularımızdan 5 hasta kadın, 3 hasta erkek olup, yaşları 28-60 arasında değişmekteydi. Tümör, 4 olguda ana bronşda, 3 olguda lob bronşunda, 1 olguda ise periferik yerleşimli idi. 3 olguda pnömonektomi, 4 olguda lobektomi ve 1 olguda bronkotomi ve kitle ekstirpasyonu yapıldı. 7 olguda lenf ganglionlarından örnekleme, 1 olguda ise mediasten lenfatik diseksiyonu uygulanmıştır. 6 olgumuz, 2 ay - 3 yıl arasında değişen sürelerde takibimiz altında olup, nüks gözlenmemiştir.

Son yıllarda önemli malign potansiyel oluşturduğu kabul edilen akciğerin Karsinoid tümörlerinde en iyi tedavi sonuçları, sınırlı rezeksiyonlarla alınmakta, pozitif mediastinal tutulum ile karşılaştırıldığında mediasten diseksiyonu önerilmektedir.

Viewed : 13772
Downloaded : 5642