ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Trakea Rekonstrüksiyonu (Deneysel Çalışma)
Şaban SEBİT, Habil TUNÇ, Turgut IŞITMANGİL, Enver DURAN, *Onur GENÇ
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahi Servisi, İSTANBUL
*GATA Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, ANKARA
Yakın zamanlara kadar bir çok klinik ve deneysel çalışma yapılmasına rağmen, henüz trakea rekonstrüksiyonu konusunda tatmin edici bir sonuca ulaşılamamıştır. Trekeanın segmental defektlerinin rekonstrüksiyon yöntemleri 4 grupta incelenmektedir. Bunlar; 1. Primer uç-uca anastomoz, 2. homolog veya allogreftlerle rekonstrüksiyon, 3. otojen doku greftlerinin kullanılması, 4. prostetik greftlerle rekonstrüksiyon olarak sınıflandırılabilir.

Bu çalışma trakeal rekonstrüksiyon yöntemlerini (ucuca anastomoz ve homolog greft ile) karşılaştırmak amacı ile yapılmıştır. Trakeal rekonstrüksiyondan sonra trakeal iyileşme 2 grupta 20 tavşan üzerinde çalışılmıştır. Sakrifikasyon veya ölümü takiben anastomoz bölgesinin makroskopik, mikroskopik incelemeleri ve trakeal iç çap ölçümleri yapılmıştır.

Sonuç olarak; özellikle kısa segmentli trakeal rekonstrüksiyonlarda uç-uca anastomoz yöntemleri en seçkin ve akılcı yöntemdir. Denek grubumuzda homolog greftler ile yapılan trakeal rekonstrüksiyonlarda kısa süreli takiplerde önemli bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Revaskülarizasyon problemi aşıldığında homolog greftler gelecek için umut verici gözükmektedir.

Keywords : trakea rekonstrüksiyonu, uc-uca anastomoz, homolog greftler,tracheal reconstruction, end-to-end anastomosis, homologue grafts
Viewed : 12632
Downloaded : 3181