ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Retorakotomiye Neden Olan Postoperatif Kanamalar: Etyoloji, Tedavi ve Sonuçları
Adnan SAYAR, Muzaffer METİN, Aysun ÖLÇMEN, Adalet DEMİR, Orhan TAŞÇI, Atilla GÜRSES, Müfid ÖLÇMEN
Yedikule Göğüs Cerrahi Merkezi, İSTANBUL
Toraks cerrahi girişimleri sonrasında en sık karşılaşılan komplikasyonlardan biri postoperatif kanamalardır. Bu çalışmada, hemoraji nedeniyle retorakotomi uygulanan olguları retrospektif etyolojileri ve prognozları yününden değerlendirdik.

Merkezimizde 1986-1997 yılları arasında opere edilmiş olgulardan 1580'inden 27'sine (%1,7) kanama nedeniyle retorakotomi uygulanmıştır. 3'ü kadın, 24'ü erkek olan olgularımızın ortalama yaşları 42 idi (13-65 arası). Olguların 6'sına sol, 20'sine sağ torakotomi, birinede median sternotomi uygulanmıştı.

Retorakotomiye en sık 10 olguyla (%33) toraks duvarından sızıntı tarzında kanamalar neden olmuştu. Biri peroperatuar olmak üzere 6 olgumuzda (%22,2) mortalite saptadık. Morbidite oranımız ise %26 idi (7/27).

Kanama nedeniyle uygulanan retorakotomilerden sonra görülen yüksek orandaki mortalite ve morbidite, toraks cerrahi girişimlerinde doğru cerrahi teknik ve tecrübenin önemini arttırmaktadır.

Keywords : postoperatif komplikasyon, postoperatif kanama, retorakotomi, morbidite, postoperative complication, postoperative bleeding, rethoracotomy, morbidity
Viewed : 13538
Downloaded : 2640