ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Spinal Kord İskemisi ve Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde İntraaortik Katalaz Kullanımı: Deneysel Çalışma
Gökhan İPEK, Ergun DEMİRSOY, Harun ARBATLI, Mehmet BALKANAY, Vakur OLGAÇ, Mesut ŞİŞMANOĞLU, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Onkolojik Patoloji Bilim Dalı, İstanbul

Bu deneysel çalışmada, spinal kordda iskemi ve reperfüzyon hasarını önlemek için intraaortik katalaz verilmesinin etkileri araştırıldı. Spinal kord kan akımının temel kaynağı infrarenal aorta olan Yeni Zelanda türü beyaz tavşanlar kullanıldı. Kontrol grubundaki 8 tavşanda aorta sol renal venin altından ve iliak bifürkasyonun üzerinden 30 dakika süresince herhangi bir koruyucu işlem yapılmaksızın klempe edildi (grup I). Deney grubunda ek olarak aortik oklüzyondan hemen önce ve klempin kaldırılmasından sonra 10.000 U/kg intraaortik katalaz verildi (grup II; n=8). Operasyondan 24 ve 48 saat sonra spinal kord fonksiyonları Tarlov derecelendirmesine göre değerlendirildi. Kontrol grubundaki 8 hayvandan 7’sinde alt ekstremite paraplejisi vardı (grade 0). Bir hayvanda hafif eklem hareketleri mevcuttu (grade I). Deney grubundaki hiçbir havyanda komplet parapleji görülmedi. Bu gruptaki hayvanlardan üçü grade 4, dördü grade 3 ve biri ise grade 2 nörolojik derecede idi. Hayvanlar 48 saat sonra sakrifiye edildi ve histolojik inceleme için spinal kordları çıkarıldı. Sonuç olarak intraaortik katalaz verilmesinin, tavşan modelinde iskemi sonucu gelişebilecek nörolojik hasarı azalttığı görüldü.

Viewed : 11942
Downloaded : 3301