ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ravitch Operasyonu Deneyimlerimiz
Öztekin OTO, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Murat ERTÜRK, Erdem SİLİSTRELİ, Hakkı KAZAZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İZMİR
Göğüs duvarı deformiteleri genellikle infant ya da erken çocukluk döneminde asemptomatik iken tanınır. İnfant ve çocuklarda girişim genellikle kozmetik, kardiyak ya da fonksiyonel nedenlerle yapılır. Çocukluk çağındaki cerrahi girişim genelde daha başarılı sonuç vermektedir [,,]. Erişkinlerdeki düzeltici operasyonların çocuklardaki kadar başarılı olmadığı bazı yayınlarda belirtilmektedir [,,].

Bu yazımızda, anabilim dalımızda pectus carinatum ve excavatum tanılarıyla opere edilen olgularla ilgili deneyimlerimiz yer almaktadır.

Keywords : Ravitch operasyonu, pektus karinatum, pektus ekskavatum, Ravitch operation, pectus excavatum, pectus carinatum
Viewed : 13646
Downloaded : 2792