ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sleeve Lobektomi
Altın KIR, Reha BARAN, S. Volkan BAYSUNGUR, Atilla YILDIRIM, Hakan YILMAZ, Nevzat ATILGAN, Ali ATASALİHİ
SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, İstanbul
Son yıllarda akciğer parankimini koruyucu operasyonlara olan eğilim giderek artmaktadır. Sleeve Lobektomide parankim koruyucu operasyonların en önemlisidir. Santral yerleşimli benign veya malign potansiyale sahip endobronşial tümörlerde ve seçilmiş bronş karsinomlarında sleeve lobektomi ideal modern bir cerrahi tekniktir. Kliniğimizde 1993 Eylül -1994 Eylül tarihleri arasında ikisi karsinoid tümör, biri hamartom, biri de epidermoid karsinom olmak üzere toplam dört hastadan üçüne sağ üst sleeve lobektomi, birine de sol üst sleeve lobektomi uygulandı. Olgulardan hiçbirine angioplasti gerekmedi. Mortalite saptanmadı. Olguların bir, üç ve altıncı aylarında yapılan bronkoskopilerinde anastomoz hattındaki minimal granulasyonun dışında patoloji saptanmadı.
Viewed : 10927
Downloaded : 4565