ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Protamin Sülfatın İzole Sıçan Kalp Papiller Kasının Kontraktil ve Kontraktür Parametrelerine Etkisi*
Mustafa İTEĞİN, M. Şah TOPCUOĞLU, İsmail GÜNAY, ORHAN K. SALİH, Bülent KISACIKOĞLU, Ali FEDAKAR, Acar TOKCAN
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik** ve Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi*** Anabilim Dalları
Bu çalışmada farklı dozlardaki protamin sülfatın izole sıçan kalp papiller kasının kasılma ve kontraktür parametreleri üzerine olan etkileri araştırıldı. Çalışmada, ağırlıkları 210-260 g arasında değişen toplam 20 adet erkek Wistar türü sıçan kullanıldı. Her sol ventrikülden, yaklaşık 5-6 mm uzunluğunda, 1-1.5 mm genişliğinde ve 32±4 mg ağırlığında bir papiller kas izole edildi. İzometrik çevireçle bu kasların 30 °C’de kontrol (0), 20, 40, ve 80 mg/ml protamin ve eşit oranlı heparin+protamin dozlarında, 0.1 Hz ve 0.5 ms süreli uyarana karşı geliştirdiği kasılma ve kontraktür parametreleri ölçüldü.

Papiller kasın kasılma kuvvetleri 20, 40 ve 80 mg/ml protamin dozlarında anlamlı derecede (p < 0.001) düşerken, 40 ve 80 mg/ml protamin ortamında kasılma ve yarı gevşeme süreleri uzamaktadır (p < 0.05). 40 mg/ml kontrakte olup, tepe gerimi (PT)’nin arttığı ve tepe gerimine ulaşma zamanının (TPT) azaldığı saptandı. Kasılma ve gevşeme hızları (± dF/lt) ise doza bağlı olarak düşüş göstermektedir (p < 0.001). Papiller kas eşit oranlı heparin+protamin ortamlarında ise zayıf bir negatif inotropik etki göstermektedir.

Viewed : 13582
Downloaded : 3794