ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Double Swicth Kavramı: Atriyoventriküler DiskordansBulunan Kalplerde Anatomik Düzelme*
Tayyar SARIOĞLU, Barbaros KINOĞLU, M. Salih BİLAL, Tanju YILDÖN, Serap TEKİN, Ayşe SARIOĞLU, Levent SALTIK
İ. Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ve Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Atriyoventriküler (AV) diskordansa eşlik eden intrakardiyak patolojilerin bulunduğu hastalarda, klasik cerrahi tedavi yöntemlerinden sonra geç dönemde ortaya çıkabilen ciddi sistemik ventrikül ve sistemik AV kapak disfonksiyonundan uzaklaşmak amacı ile son yıllarda anatomik korreksiyon sağlayan double switch prosedürleri gündeme gelmiştir. Kliniğimizde Temmuz 1995 - Mart 1996 tarihleri arasında AV diskordans ile birlikte ventriküloarteriyel (VA) diskordans ya da çift çıkımlı sağ ventrikül morfolojisi gösteren ve yaşları 5.5 ay ile 12 yıl arasında değişen 4 hastaya double switch prosedürleribaşarı ile uygulandı. Eşlik eden intrakardiyak patolojilere göre hastalarda 3 ayrı cerrahi teknik kullanıldı. Bir hastada Av diskordansın yanısıra VA diskordans, geniş ventriküler septal defekt, pulmoner hipertansiyon, hafif sol AV kapak yetersizliği mevcut idi. Pulmoner kapağı normal olan bu olguda double switch prosedürü atriyal switch (Senning) ile arteriyel switch (Jatene) prosedürleri birlikte uygulanarak gerçekleştirildi. AV diskordans, geniş ventriküler septal defekt ve çift çıkımlı sağ ventrikül morfolojisi bulunan ikinci olguda da pulmoner kapak normal yapıda idi ve double switch prosedürü; atriyal switch operasyonuna (Senning), intkardiyak spiral tünel uygulanarak gerçekleştirilen ventriküloarteriyel switch ile kombine edilerek uygulandı. AV diskordans, ventriküler septal defekt ve pulmoner stenozun bulunduğu diğer iki hastadan birinde VA ilişki diskordan, diğerinde ise çift çıkımlı sağ ventrikül şeklinde idi. Bu grupta Senning ameliyatı, Rastelli prosedürü ile kombine edilerek double switch gerçekleştirildi. Postoperatif erken dönemi sorunsuz geçen hastalar ortalama 16.5±3.2 ay takip edilmiş olup, fonksiyonel kapasiteleri NYHA class I olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. AV diskondansa eşlik eden intrakardiyak patolojilerde, morfolojik sol ventrikülün sistemik ventrikül olarak fonksiyon görmesine olanak veren double switch prosedürleri ile sağlanan anatomik düzeltme, uzun dönem sonuçları açısından yeni bir cerrahi yaklaşım olacağı kanaatini uyandırmaktadır.

Viewed : 14252
Downloaded : 17396