ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bronşektazi Tanı veTedavisindeki Görüşlerimiz
Emin TİRELİ, Semih BARLAS, İlhan AKASLAN, Alper TOKER, Musa RAHİMİ, Enver DAYIOĞLU, Cemil BARLAS
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'na başvuran 163 hastaya bronşektazi ön tanısı kondu. Bunlardan 49'unda tanı klinik bulgu ve akciğer grafisine dayanırken, 114'ünde toraks bilgisayarlı tomografisi kullanıldı. Bu hastaların tümüne bronkografik tetkik yapıldı. Bronkografiler değerlendirildiği 71 (%43.5) hastada kistik bronşektazi, 58 (%35.5) hastada silendirik bronşektazi saptanırken 34 (%20.8) hastada ise bronş yapısında patoloji tesbit edilmedi. Bronkografi ile bronşektazi tanısı konan toplam 129 hastanın 93 (%72.1)'üne cerrahi operasyon kararı alındı. Toraks bilgisayarlı tomografisi ile bronşektazi ön tanısı konan 114 hastanın 102 (%89.4)'sinde kistik veya silendirik bronşektazi tanısı konmakla birlikte, ancak 79 (%69.2)'una cerrahi operasyon kararı alındı. Klinik bulgular ve akciğer grafisi ile bronşektazi ön tanısı konmuş 49 hastanın 27 (%55.1)'sinde kistik eya silendirik bronşektazi konmakla birlikte bu hastaların 14 (%28.4)'üne cerrahi operasyon kararı alındı. Cerrahi operasyon kararı alınan 93 hastanın 43'ü opere edildi. Bu hastaların 14'üne pnomonektomi, 8'ine üst lobektomi, 15'ine alt lobektomi, 6'sına alt bilobektomi uygulanmıştır.

Sonuç olarak her ne kadar toraks bilgisayarlı tomografisi ile bronşektazi tanısına büyük oranda yaklaşılıyor ise de cerrahi operasyon kararı almada bronkografinin halen daha değerli olduğu görülmüştür.

Viewed : 16555
Downloaded : 3616