ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Koarktasyonuna Sekonder Hipertrofik Kardiyomiyopati Gelişmiş İnfant ve Yenidoğanlarda Cerrahi Tedavi Sonrası Sol Ventrikül Kitle ve Sistolik Fonksiyonlarının İncelenmesi
Gürkan ÇETİN, Barbaros KINOĞLU, Ayşe SARIOĞLU, M. Salih BİLAL, Tamer TURAN,Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp Damar Cerrahisi ve Pediatrik Kardiyoloji Anabilim Dalları
Aort koarktasyonunun yenidoğan sol ventrikülüne getirdiği basınç yükü ve duvar stresini ventrikülün yenmedeki başarısızlığı, acil cerrahi girişim gerektiren kalp yetersizliğine neden olmaktadır. Kronik yüklenmeye ventrikülün verdiği hipertrofik cevap, başarılı cerrahi girişim sonrası geri dönebilmekte ancak sistemik hipertansiyon ve sol ventrikül adale kitlesindeki artma kalıcı olabilmektedir. Enstitümüz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda, Ocak 1990-Ocak 1995 tarihleri arasında izole aort koarktasyonu ve ciddi sol kalp yetersizliği tablosu ile acil olarak ameliyat edilen 13 yenidoğan ve infant hasta, aynı sayıda ve yaş-cins bakımından benzerlik gösteren normotensif infantların oluşturduğu kontrol grubu ile retrospektif olarak karşılaştırıldı. Karşılaştırmada sol ventrikül adale kitlesi ve sistolik fonksiyonlardaki (ejekisyon fraksiyonu, kısalma fraksiyonu) değişmeler noninvazif olarak incelendi.

Sonuç olarak, sekonder hipertrofik kardiyomiyopati gelişmiş ve sol ventrikül sistolik fonksiyonları önemli ölçüde bozulmuş olan hastaların cerrahi girişiminden ortalama 15 ay (min. 3 ay, max. 33 ay) sonra yapılan takiplerinde sol ventrikül adale kitlesinin normale döndüğü, sistolik performansında normal ya da normalin üstüne çıktığı görülmüştür.

Viewed : 22873
Downloaded : 3071