ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir Kalp Tümörü Olgusu: Sağ ve Sol Atrial Lenfoma
Emin TİRELİ, Semih BARLAS, Haldun TEKİNALP, Işıl KILIÇASLAN, Önder DOĞAN, Cemil BARLAS
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Patoloji Anabilim Dalları, İstanbul
Primer Kardiak tümörler nadir görülen patolojilerdendir. Bu tümörlerin %75'ini selim tümörler oluştururken, malign tümörler içinde, primer olanlarda ön sırayı anjiosarkom ve rabdomyosarkomlar alırken, metastatik tümörlerde de ön sırada karsinomlar gelir. Lenfomalar sporadik olarak bildirmiştir ve literatürde bildirilmiş olan toplam 26 olgu arasında en küçük olgu 13 yaşındadır. Bu nedenle Anabilim Dalımızda opere edilen 6.5 yaşında ve her iki atriumda tümör saptanan ilk vakayı oluşturan bir olgu sunularak literatür bilgileri ile birlikte kardiak tümörler derlenmiştir.
Viewed : 15472
Downloaded : 3606