ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atriyoventriküler Nod Modifikasyonu: Kronik Atriyal Fibrilasyon Tedavisinde Yeni Bir Yöntem
Armağan ALTUN, Nobert M van HEMEL
Trakya Üniv. Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne*, St. Antonius Hastanesi Kardiyoloji Bölümü
Kronik atrial fibrilasyon (KAF); sık karşılaşılan bir ritm bozukluğudur. Genel populasyonda %0.4 oranında görülür. KAF’da yüksek ventriküler cevap semptomlara ve ventriküler fonksiyon bozukluğuna neden olur. Ancak yüksek ventriküler cevabın ilaç ile kontrolü zordur. Bu nedenle ilaca yanıtsız olgularda radyofrekans veya direkt akım enerji veya kimyasal atriyoventriküler (AV) nod ablasyonu ve kalıcı kalp pili takılması veya AV nod modifikasyonu gibi transkateter yöntemler geliştirilmiştir. AV nod modifikasyonu kalıcı kalp pili gerektirmediğinden ilaca yanıtsız yüksek ventriküler cevaplı KAF’lu olgularda AV nod ablasyonuna alternatif bir yöntem olarak klinik uygulamada yerini hızla almaktadır.
Viewed : 12081
Downloaded : 4277