ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir Bir Akciğer Tümörü: Primer Pulmoner Plazmasitom
Arzu MİRİCİ, Mesut GİRGİÇ, Orhal ÇİLDAĞ, *İbrahim YEKELER
Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
*Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum
Primer pulmoner plasmasitoma akciğerde nadir görülen malign tümörlerdendir. İlk plasmasitoma vakasının bildirildiği 1944'den bugüne kadar literatürde 20 olgu bildirilmiştir. Biz de kliniğimizde tanı konulan bir primer pulmoner plasmositom olgusunun literatür ışığında sunmayı uygun bulduk.
Viewed : 11722
Downloaded : 3580