ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mezotelyomalarda İmmunohistokimyasal Olarak P53 Değerliliği*
Gülay ÖZBİLİM, Melek ÖZKAL-ÜSTÜN, Gülten KARPUZOĞLU, Figen SARGIN, Alpay SARPER
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalları, Antalya.

Nükleer bir fosfoprotein olan P53’ün DNA sentezi ve tamiri, hücre differansiyasyonu gibi işlevleri vardır. Tümör baskılayıcı bir gen olan P53’ün yarılanma ömrü kısa olduğu için, ancak genetik değişikliğe uğradığı zaman immunohistokimyasal olarak saptanabilmektedir. Mutant formları meme, mide, akciğer, karaciğer, kolon, uterus, beyin, mesane, over ve testis kanserleri gibi birçok malignitelerde saptanmıştır. Bu çalışmada malign ve benign mezotel hücrelerinde, immunohisto-kimyasal olarak P53 boyanma özellikleri değerlendirildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı arşivinde 1981-1996 yılları arasında çıkarılan 15 adet benign mezotelyomalı olguda mezotel hücrelerinin hiçbirinde P53 immun reaktivitesi görülmediği halde, 14 adet malign mezotelyomalı olguların tümünde boyanma izlenmiştir. Benign ve malign mezotel hücreleri arasında ayırıcı tanıda güçlük çekildiği zaman morfolojik ve klinik bulgulara destek veren bir bulgu olarak muant P53’ün saptanmasının yol gösterici olabileceği, fakat immun reaktivite yokluğunun tek başına neoplazi tanısını dışlayamayacağı sonucuna varılmıştır.

Viewed : 19438
Downloaded : 3127