ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transdiafragmatik Dumbbell Bronkojenik Kist
Adem GÜNGÖR*, Erkan DİKMEN*, İlker ÖKTEN, *Osman İLHAN, **Selim EREKUL
A.Ü. Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
*A.Ü. Tıp Fakültesi, Hematoloji Anabilim Dalı
** A.Ü. Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
Primer mediastinal kistlerin arasında önemli bir oranda görülen bronkojenik kistler genellikle mediastinal ve/veya akciğer parenkimi içinde yerleşim gösterirler. Konjenital bir lezyon olan bronkojenik kistlerin toraks dışı ve multipl yerleşimleri oldukça seyrek görülen bir durumdur. Benign natürde olan bu kistler zamanla malign transformasyon gösterebilirler. Çok nadir görülen "Dumbbell tipi" transdiafragmatik kontrlateral lokalizasyonlu bronkojenik kist olgusu sunularak literatür bilgileri eşliğinde değerlendirildi.
Viewed : 11384
Downloaded : 2532