ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kronik Aort Diseksiyonlarında Retrograd Venöz Total Vücut Perfüzyonu
Bahadır DAĞLAR, Gökhan İPEK, Mehmet Balkanay, Kaan Kırali, Tuncer KOÇAK, Esat AKINCI, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Derin hipotermi ve total sirkulatuar arrest (DHCA) çıkan ve aorta anevrizmaları ve/veya diseksiyonlarında kullanılan standart cerrahi tekniktir. Fakat, bu teknik ile oluşan komplikasyonlar hala bertaraf edilmiş değildir. Yakın zaman içinde retrograd total venöz vücut perfüzyonunun (RVTBP) cerrahi onarım esnasında daha geniş zaman süresi kazandırarak bu komplikasyonların oluşmasını azaltabileceği bildirilmiştir. 1985-1996 yılları arasında intratorasik anevrizmalı ve/veya diseksiyonlu 59 hastaya, Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi’nde “no klemp tekniği” kullanılarak cerrahi tedavi uygulanmıştır. Serebral ve viseral organ korunması için RVTBP kronik diseksiyonlu 39 vakada kullanılmıştır. Bu vakalarda Stanford tip A diseksiyon tesbit edilmiştir. Miyokardın korunması, bizim kendi kliniğimizin geliştirdiği izotermik kan kardiyoplejisinin devamlı retrograd koroner sinüsten verilmesi ile sağlanmıştır. Hastane mortalite oranı % 15.3 (6 vaka)’dır. Nörolojik defisit 2 (% 5.12) hastada görülmüştür, ancak her iki hastada da operasyon öncesi hemipleji gelişmişti. Hematolojik ve visseral organ fonksiyonbozukluğu ile karşılaşılmamıştır. Bir hasta geç dönemde kaybedilmiştir (geç mortalite % 3). Hastaların büyük çoğunluğu (23 vaka) operasyon sonrası New York Kalp Cemiyeti (NYHA) sınıflamasına göre sınıf I fonksiyonel kapasitededir. RVTBP aorta cerrahisinde diğer metodların üzerinde seçilebilecek bir tekniktir.
Viewed : 14336
Downloaded : 2342