ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Rezeksiyonlarında İntraperikardiyal Yaklaşım (27 olgu)
Aysun ÖLÇMEN, Cemal A. KUTLU, S. İbrahim DİNÇER, Yıldıray BEKAR, Müfid ÖLÇMEN
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi 2. Cerrahi Kliniği
Akciğer rezeksiyonlarında standart yöntem pulmoner damarların ve bronşun hilusta disseke edilmesidir. Santral yerleşimli akciğer tümörlerinde, bazı infektif olaylarda veya retorakotomilerde bu klasik yöntemin uygulanması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda rezektabilitenin belirlenmesi ve ameliyatın uygulanabilmesi için perikardiyal boşluğun açılarak intraperikardiyal çalışmak gerekecektir. Aralık 1988-Ekim 1995 tarihleri arasında Yedikule Göğüs Cerrahi Merkezinde 1. ve 2. Cerrahi servislerinde bu özellikleri taşıyan 27 olguya intraperikardiyal rezeksiyon uygulanmıştır. Yapılanlar; 24 pnömonektomi, 1 bilobektomi inferior, 2 üst lobektomidir. Olgulardan 26’sı bronkojenik karsinom, biri tüberküloz aspergillomadır. Yöntemin uygulandığı hastalarda intra-perikardiyal çalışma ile direkt ilişkili bir komplikasyon ve ölüm olmamıştır.
Viewed : 9544
Downloaded : 2153