ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
CRYOLİFE-ROSS KAPAKLI KONDUİTLERİNİN 34 OLGUDAKİ ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
Ahmet Şükrü MERCAN, Atilla SEZGİN, * Kürşad TOKEL, * Arda SAYGILI, * Birgül VARAN, ** Aslı DÖNMEZ, Sait AŞLAMACI
Başkent Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANKARA
*Başkent Üniversitesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, ANKARA
**Başkent Üniversitesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ANKARA
Xenogreft pulmoner konduitler, homogreft konduitlerin bulunma zorluğu olan koşullarda iyi bir alternatif olarak gözükmektedir. Bununla beraber yakın zamanda kullanılmaya başlanan pulmoner arter xenogreftleri ile ilgili literatürde fazla çalışma bulunmamaktadır.

Ocak 1999 - Ekim 2000 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde açık kalp ameliyatı olan 34 olguda Cryolife-Ross pulmoner kapaklı konduiti kullanılmıştır. Olguların yaş ortalaması 8.0 ± 6.6 yıl (4 ay - 28 yıl), ağırlık ortalaması 22.7 ± 15.3 kg (4.4 - 54 kg)’dır. Dört olgu korrekted transpozisyon, 5 olgu çift çıkımlı sağ ventrikül (DORV), 5 olgu Fallot tetralojisi, 9 olgu büyük arterlerin transpozisyonu, 2 olgu trunkus arteriosus, 5 olgu pulmoner atrezi, 2 olgu pulmoner kapak yokluğu, 1 olgu da Shone kompleksi tanıları almışlardı. Bir diğer olgu ise ventriküler septal defekt, pulmoner bantta infektif endokardit tanıları ile ameliyata alınmıştır. Ameliyatlarda aort klemp süresi 105.0 ± 37.0 dk (34-196 dk), kardiyopulmoner bypass süresi ise 163.1 ± 70.1 dk (62-390 dk) olarak bulunmuştur. Altı olguda total sirkulatuar arreste girilmiştir. Ameliyat sonrası erken dönemde 6 olgu kaybedilmiştir. Bu olgulardan 3’ü pulmoner atrezi, 2’si trunkus arteriosus, 1’i ise Shone kompleksi tanısı alan olgulardı. Geç dönemde Brusella endokarditi gelişen bir DORV olgusu da kaybedilmiştir.

Konjenital kalp cerrahisinde konduit kullanımı birçok kompleks malformasyonlu olguya tam düzeltme ameliyatı şansı vermekle beraber, konduit replasmanına ihtiyaç göstermesi bakımından anomaliyi sonlandırıcı ameliyat özelliği taşımamaktadır. Xenogreft ve homogreft kullanım tercihleri de henüz kesin sınırlarla ayrılmış değildir. Çalışma grubumuzdaki 34 olguda xenogreft disfonksiyonu ameliyat sonrası erken dönemde görülmemiş, geç dönem sonuçları için ise olgular izleme alınmışlardır.

Keywords : Ksenogreft, homogreft, pulmoner konduit, konjenital kalp cerrahisi, Xenogreft, homogreft, pulmonary conduit, congenital cardiac surgery
Viewed : 12538
Downloaded : 2894