ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Myastenia Gravis'te Timektomi: Sonucu Etkileyen Faktörler
Semih BARLAS, Emin TİRELİ, Türkan ELMACI, Feza DEYMEER, Piraye SERDAROĞLU, Coşkun ÖZDEMİR, Ertan ONURSAL, Cemil BARLAS
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi ve Nöroloji A.B.D, İstanbul
Myastenie Gravis hayatı tehdit eden ve yaşamı zorlaştıran bir hastalıktır. Myastenia Gravis'in etiolojisi ve timektominin etkileri henüz tam açıklanamamasına karşın, patofizyoloji konusundaki çalışmalarda elde edilen sonuçlar cerrahi yaklaşımı etkilemiş ve günümüzde elde edilen yüksek remisyon oranını olanaklı kılmıştır. Biz bu çalışmada, retrospektif olarak incelenen 128 olguda yaş, cinsiyet, preoperatif sınıflama ve semptomların sürelerinin prognoz üzerine etkilerini araştırdık. Sonuçta preoperatif sınıflama ile yaş ve cinsiyetin remisyon üzerine etkisinin olmadığı, öte yandan ameliyat sonrasında erken dönemde %44.6, geç dönemde %73, total %90'a varan remisyon sağlandığı belirlendi.
Viewed : 15473
Downloaded : 3990