ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Anevrizma Formasyonu Göstererek İnkomplet Spontan Kapanan Venriküler Septal Defekt Olguları
BİLGEN Fuat,YAPICI Fikri, DEMİRTAŞ Murat, KULAÇ-ŞİŞMAN Mehtap, YAPICI Nihan, GELİŞEN İlkar, TOSUN Remzi, ÖZLER Azmi
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Hastanemizde Haziran 1989 - Kasım 1996 döneminde cerrahi tedavi uygulanan 335 ventriküler septal defekt (VSD) olgusu retrospektif olarak incelendi. 15 olgunun (% 4.5) ön tanısı rüptüre membranöz septum anevrizması idi. Ancak ameliyat esnasında yapılan anatomik değerlendirmede bu olguların altısında gerçek membranöz septum anevrizması bulunmayıp triküspid kapağın septal lifletinin büyük perimembranöz tipte VSD kenarlarına yapışarak inkomplet spontan kapanmaya yol açtığı ve anevrizmatik bir görünüm oluturduğu saptandı. Septal liflet anulus boyunca kesilip ekarte edilince ortaya çıkan geniş defekt yama ile kapandı, daha sonra liflet tamir edildi. Prosedür esnasında ve sonra mortalite ve morbidite olmadı. Bu olguların ortalama 34.8±32 aylık takiplerinde rezidüel VSD veya triküsprid kapak disfonksiyonu lehine bulgular saptanmadı. Perimembranöz VSD’ler triküspid septal liflet ile spontan kapanırken membranöz septum anevrizması ile karıştırılabilirler. Bu olguların anatomik değerlendirmesi ve cerrahi tedavisi bazı özellikler göstermektedir.

Viewed : 11391
Downloaded : 2405