ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner Kapak Replasmanı: iki olgu nedeniyle*
AKPINAR Belhhan, POLAT Bülent, SANİSOĞLU İlhan, YILMAZ Mert, CAKALI Emine , BAYINDIR Osman, SÖNMEZ Bingür
Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ve Anesteziyoloji Bölümü, İstanbul
Uzun süreli ciddi pulmoner kapak yetersizliğinin ventrikül fonksiyonların bozduğu bilinmektedir. Kliniğimizde medikal tedaviye yanıt vermeyen ve ilerleyici sağ kalp yetersizliğine yol açan pulmoner yetersizlik nedeniyle iki olguda pulmoner kapak replasmanı yapıldı. İki olgu da NYHA class IV olup, ortalama 23±2.4 yıl önce sağ ventrikül çıkım yolu tamiri yapılmıştı. Birinci olguda 27 no Carpentier-Ed-wards, ikinci olguda 25 no Biocor kapak kullanılarak pulmoner kapak replasmanı yapıldı. Ameliyat sonrası 12. ayda yapılan kontrolde sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun yükseldiği, sağ ventrikül dilatasyonunun ve kardiyotorasik oranının azaldığı, fonksiyonel kapasitenin class IV’den II’ye indiği gözlendi. Ciddi pulmoner yetersizlik ile beraber sağ kalp yetersizliği olan ve medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda pulmoner kapak replasmanı düşük bir riskle gerçekleştirilebilir ve fonksiyonel kapasiteyi önemli ölçüde düzeltebilir.
Viewed : 17183
Downloaded : 3793