ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pituiter Adenomlu Bir Hastada Koroner Bypass ile Birlikte Aort Kapağı Cerrahisi: Olgu Sunumu
TEZCANER Tevfik, MOLDİBİ Oğuz, YORGANCIOĞLU Cem, ÇATAV Zeki, ZORLUTUNA İ. Yaman
Bayındır Tıp Merkezi Kardiyovasküler Cerrahi Bölümü, Ankara
Pituiter adenomlu bir hastada koroner bypass ve aort kapak cerrahisi rapor edilmiştir. Standart operatif teknikler kullanılarak üçlü koroner bypass ve St. Jude mekanik protezi ile aort kapak replasmanı yapılmıştır. Hasta pituiter apopleksinin erken tanınması amacı ile çeşitli parametreler yönünden monitörize edilmiştir. Postoperatif dönem sorunsuz seyretmiş ve operasyondan 3 ay sonra başarılı hipofizektomi ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
Viewed : 10013
Downloaded : 2301