ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PEKTUS DEFORMİTESİ DÜZELTİLMESİ SONRASI EPİDURAL KATETER BOLUS, EPİDURAL KATETER DEVAMLI İNFÜZYON VE PARENTERAL SİSTEMİK ANALJEZİ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sedat GÜRKÖK, Mehmet DAKAK, Ali ÖZUSLU, Onur GENÇ, Alper GÖZÜBÜYÜK, Rauf GÖRÜR, Kunter BALKANLI
Gülhane Askeri Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
GATA Göğüs Cerrahi Kliniği’nde pektus deformitesi düzeltilmesi ameliyatı uygulanan 54 hasta, uygulanan ağrı kontrolü yönünden üç gruba ayrıldı. Birinci grupta perikondriyuma ve cilt altına 20 cc %0.25’lik bupivacain uygulandı ve epidural kateter takıldı. Hastalara başlangıç olarak epidural kateterden 4 cc %0.25’lik bupivacain + 1 cc %0.05’lik fentanil + 5 cc %0.9’luk serum fizyolojik karışımı verildi ve ağrıları oldukça epidural kateterden bolus tarzında aynı karışım verildi. İkinci grupta peroperatuvar bupivacain enjeksiyonu sonrası epidural kateterden 1-2 mg/kg/saat %0.25’lik bupivacain + 1-2 mcg/kg/saat %0.05’lik fentanil şeklinde devamlı infüzyon uygulandı. Üçüncü grupta diğer gruptaki işlemlere ek olarak 4 x 2 cc 1 g metamizol IV + 1 x 3 cc 75 mg diklofenak Na IM uygulandı. Bütün hastalar ağrı derecesi 0 ile 10 arasında değişen sözel analog ağrı skalasına göre değerlendirildi. Hastalarda oluşan analjezi etkinliğine baktığımızda ikinci grupta çok iyi analjezi sağlandığını tespit ettik. Sistemik analjezik kullanılan grupta epidural analjezi kullanılan gruba göre ağrı kontrolünün daha kötü olduğunu ve bu grupta ek analjezik gereksiniminin epidural analjezi uygulanan diğer iki gruba göre daha fazla olduğunu tespit ettik. Sonuç olarak; ameliyat sırasında lokal bupivacain uygulaması ile beraber epidural kateterden devamlı infüzyon tarzında bupivacain + fentanil karışımı kullanımı postoperatif ağrı kontrolünde etkin ve güvenli bir yöntemdir.
Keywords : Pektus deformitesi, epidural analjezi, Pectus deformities, epidural analgesia
Viewed : 11688
Downloaded : 2856