ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer Cerrahisinde Stapler Uygulamaları
Cemal Asım KUTLU, Atilla GÜRSES, Aysun DOĞAN, Orhan TAŞÇI
Yedikule Göğüs Cerrahi Merkezi, İstanbul
Bu çalışmada, stapler kullanılarak, 10'u pnömoektomi, 18'i lobektomi, 1’i segmentektomi, 21'i wedge olmak üzere toplam 50 akciğer rezeksiyonu yapılan olgular değerlendirildi. Olguların 45'i erkek, 5'i kadındı, ortalama yaş 43, 2 + 0,2 idi. Postoperatif görülen 8 komplikasyondan l'i stapler kullanımına bağlandı (%2). Çalışmamızda, akciğer rezeksiyonlarında stapler kullanımının, önemli bir komplikasyona yol açmadan, girişimi daha kolaylaştırdığı, postoperatif komplikasyonları azalttığı gözlendi.
Viewed : 14029
Downloaded : 3240