ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisinde Koşuyolu Deneyimi
Kaan KIRALİ, Bahadır ÇAĞLAR, Mustafa GÜLER, Suat ÖMEROĞLU, Gökhan İPEK, Mehmet BALKANAY, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Minimal invaziv girişim ile CABG operasyonu rahatlıkla ve hastaya ek bir risk getirmeden uygulanabilen yeni bir cerrahi tekniktir. Şubat 1996 ile Ekim 1998 yılları arasında kliniğimizde toplam 159 hastaya MIDCAB yöntemi ile koroner bypass operasyonu uygulanmıştır. İlk 50 hastada LIMA VATS tekniği ile çıkarılırken son 109 hastada direkt görerek çıkarılmıştır. Mortalite bir hasta ile % 0.6'dır. MIDCAB tekniği ile uygulanan CABG operasyonları hasta açısından daha az invaziv ve ucuz olması nedeni ile daha avantajlıdır. İleriki dönemlerde reoperasyon gerektiğinde mediastinal yaklaşımın daha rahat ve komplikasyonsuz olması ve LIMA zedelenme riskinin minimuma indirilmesi gibi avantajlarının da olabileceğini düşünmekteyiz. Bu çalışmanın sonunda da görüleceği gibi, dünyada yeni uygulamaya giren MIDCAB tekniği, standart sternotomi tekniğinin yerini alacak ciddi bir alternatif yöntemdir ve zaman içerisinde bu konu üzerinde sağlanacak ilerlemelerle daha mükemmel hale getirilebilecektir.
Keywords : MIDCAB, minimal invaziv, LIMA çıkarılması, MIDCAB, minimaly invasive, LIMA harvesting
Viewed : 17486
Downloaded : 3884