ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İleri Yaş Grubunda Koroner Bypass Deneyimi*
Cem YORGANCIOĞLU, Tevfik TEZCANER, Hilmi TOKMAKOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, Kaya SÜZER, Yaman ZORLUTUNA
Bayındır Tıp Merkezi Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Departmanı, Ankara
Yetmiş yaş üzerine koroner bypass cerrahisi giderek yaygınlaşmaktadır. Daha genç hasta grubu ile karşılaştırıldığında bu grup hastalarda perioperatif morbidite ve mortalite de yüksek seyretmektedir. Kliniğimizde Eylül 1992 - Nisan 1998 yılları arasında 70 yaş ve üstünde 256 olguya koroner bypass yapıldığı belirlendi (Grup 1). Çalışmamızda bu olgulara ait veriler retrospektif olarak incelendi ve 70 yaş altı grupla karşılaştırıldı (Grup 2). Ortalama yaş 72.5 ± 2.7, kadın hasta oranı %30.1 idi. Yoğun bakım yatış süreleri 2.20 ± 2.11 günden 3.23 ± 6.43 güne çıkmaktadır (p<0.05). Toplam yatış süreleri ise 7.81 ± 5.44 güne karşılık 9.45 ± 9.44 gün olarak bulunmuştur (p< 0.005). İleri yaş grubunda 10 hasta ile % 3.9 olarak gerçekleşen hastane mortalitesi, aynı dönemde yetmiş yaş altında % 1.1 idi ( p<0.001). Yaşlı grup Parsonnet risk puanlamasına göre incelendiğinde hastaların risk gruplarına parelel olarak toplam yatış sürelerinin ve mortalitelerinin arttığı tesbit edilmiştir. Sonuç olarak ileri yaş grubundaki hastalarda hastane yatış süreleri, morbidide ve mortalitenin artmasına karşın bu hastalarda da koroner bypass cerrahisi başarıyla uygulanabilmektedir.
Keywords : Koroner bypass, koroner bypass cerrahisi, koroner arter bypass greftleme, ileri yaş 70 ve üstü yaş, kalış süresi, risk kademelendirilmesi, mortalite, Coronary bypass, Coronary bypass surgery; Coronary artery bypass graft; Elderly; Aged 70 and over; Length of stay; Risk stratification; Mortality
Viewed : 18228
Downloaded : 3339