ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Subaortik Stenozların Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Modifiye Konno Ameliyatı
Atıf AKÇEVİN, Tayyar SARIOĞLU, Kaya SÜZER, Bülent POLAT, Ayşe SARIOĞLU, Aydın AYTAÇ
İ.Ü. Kardioloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Subaortik stenozlarda, basit rezeksiyon, miyotomi veya miyektomi, klasik cerrahi teadvi metodu olarak uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Ancak özellikle tünel şeklindeki obstruksiyonlarda, hipertrofik obstruktif kardiyomiyopatide veya ileri derecede hipertrofik fibromusküler stenozlarda bu klasik yöntem ile obstruksiyonun tamamen ortadan kaldırılmadığı ve geç dönemde rekurrens oluştuğu görülmüştür. Aortik anullusun normal olduğu bu tip patolojilerde, stenotik segmentin ventriküler septuma konan bir yama ile genişletilmesi (modifiye Konno ameliyatı) yeni bir alternatif olarak ileri sürülmektedir.

Bu çalışmada, iki hastaya uyguladığımız modifiye Konno ameliyatı münasebetiyle, bu yöntemin diğer ameliyat yöntemleri ile karşılaştırılması, ilgili literatür değerlendirilmesiyle birlikte takdim edilmiştir.

Viewed : 18982
Downloaded : 6268