ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Profilaktik Traneksamik Asit ve Desmopressin Kullanımının Kalp Operasyonu Sonrası Kan Kaybı ve Kan Ürünleri Kullanımına Etkisi
Ömer ÇAKIR, Ahmet KORUKÇU, Hakan GERÇEKOĞLU, Hasan KARABULUT, Mahmut AKYILDIZ, Hüseyin SOYDEMİR, Ece DUMAN, İsmail AĞAR, Besim YİĞİTER
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Merkezi
Açık kalp cerrahisinde postoperatif kanamayı, kardiyopulmoner bypassın koagülasyon kaskadı üzerine olumsuz etkisini arttırmaktadır. Traneksamik asit ve desmopressin bu olumsuz etki sonucu oluşan fibrinolizis ve trombosit fonksiyon bozukluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Bu çalışma elektif koroner bypass operasyonu olan 40 hasta üzerinde, bu farmakolojik ajanların postoperatif kanama üzerine etkilerini araştırmak için yapılmıştır. I. grup 20 hastaya traneksamik asit (10 mg/kg 20 dakikada infüzyonla ve takiben l mg/kg 10 saatte infüzyonla) ve desmopressin (0.3 mg/kg 20 dakikada infüzyonla) verilmiş, II. grup 20 hasta kontrol grubu olarak alınmıştır. Tüm hastaları aynı cerrahi ekip opere etmiştir ve hastaların tüm ana klinik parametreleri karşılaştırılmıştır. Ortalama mediastinal drenaj grup I' de 501.5±106 ml iken, grup II’ de 778.0±157 ml olmuştur (p:0.04). Kontrol grubundaki hastalara daha çok taze donmuş plazma kullanılmıştır. Postoperatif kanamayı ve kan ürünleri kullanımını azaltmak için profilaktik traneksamik asit ve desmopressin kullanımı oldukça faydalı ve güvenli bir yöntem olarak bulunmuştur.
Viewed : 14430
Downloaded : 7440