ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntrakoroner Stentli Olgularda Koroner Arter Bypass Cerrahisi
Hüsnü SEZER, Ahmet KUZGUN, Sırrı AKEL, Cüneyd ÖZTÜRK, Sibel KUZUCAN, Selma SEZER
Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, International Hospital/İstanbul
Koroner stentleme PTCA sonrası suboptimal sonuç ya da akut oklüzyonda bir tedavi yöntemi olarak ortaya çıktı. PTCA'ya oranla restenozu düşürdü ancak giderek artan sayıda hastada uygulanması akut ve subakut stent trombozu, stent embolisi, stentin yanlış yerde yerleşmesi ve arteriyel perforasyon gibi bazı sorunları da beraberinde getirdi. Elektif stent uygulamasından sonra da restenoz gelişebileceği görüldü.

Eylül 1996 ile Eylül 1998 tarihleri arasında daha önceden stent konmuş 17 olgu opere edildi. Onikisi stent içi restenoz tanısıyla elektif olarak operasyona alındı. Bu hastaların tümünde LAD lezyonu vardı. Stentleme ile operasyon arasında ortalama 9.5 aylık süre saptandı (1 hafta-2 yıl). Akut oklüzyonlu 2 hasta, guide-wire takılıp kalan 2 hasta ve LMCA da açılmadan kalan stent nedeniyle 1 hasta ise acil olarak opere edildi. Dört olguda multipl stentlere bağlı olarak anostomoz yapılacak alan daralmış idi. Bu yüzden anostomozlar distal yatağa yapıldı. Erken postoperatif dönemde iki olgu kaybedildi. İki-yirmi aylık izlemde tüm olgular NYHA class I-II'de bulundu. Stent sonrası ortaya çıkan restenoz ya da akut oklüzyon CABG ile tedavi edilebilir. Ancak akut oklüzyon cerrahi riski artırmaktadır. Cerrahi alanı daraltması sebebiyle multipl stent uygulaması ve stent ekstraksiyonunun yapılıp yapılmaması tartışılması gereken uygulamalardır.

Keywords : Koroner stent, koroner arter by-pass cerrahisi, restenoz, Coronary stent, coronary artery bypass surgery, restenesis
Viewed : 15232
Downloaded : 6044