ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Castleman Hastalığı: Dev Lenf Nodu
İrfan TAŞTEPE, Sedat DEMİRCAN, Akın KUZUCU, Nurettin KARAOĞLANOĞLU, Can KÜRKÇÜOĞLU, Ş. Tuba LİMAN, Mehmet ÜNLÜ, Güven ÇETİN
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde 1982-1994 yılları arasında tedavi gören 7 dev lenf nodu hiperplazisi olgusu literatür gözden geçirilerek analiz edildi. Olguların 6'sında lezyon intratorasik, 1’inde servikal lokalizasyonlu idi. Servikal lokalizasyonlu olgu histopatolojik olarak plasma hücreli tip, diğerleri hyalen vasküler tip olarak değerlendirildi. Vakaların 6'sında total cerrahi eksizyon, 1'inde subtotal eksizyon gerçekleştirildi. Total cerrahi eksizyon gerçekleştirilen 6 olguda küratif bir tedavi sağlandı. Diğer olgunun takiplerinde de recurrens gözlenmedi.
Viewed : 42203
Downloaded : 23246