ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömonektomi Sonrası Erken veya Geç Bronkoplevral Fistülde Transsternal-Transperikardiyal Kapatma
Cengiz GEBİTEKİN, Köksal EKEN, Hayati ÖZKAN, Ziya G. ÖZER, *Ali N. JILAIHAWI
Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. GKDC ABD, Bursa,
*Hairmyres Hospital, Regional Thoracic Surgery Unit Glasgow, UK
Erken veya geç postoperatif dönemde ortaya çıkabilen bronkoplevral fistül (BPF) pulmoner rezeksiyonlar sonrası, özellikle pnömonektomiyi takiben görülen en ciddi komplikasyonlardan birisidir. Pnömonektomi sonrası BPF gelişen üç olguda başlangıç tedavisi olan ve ampiyem kavitesinin drenajını sağlayan Clagett penceresini takiben transsternal-transperikardiyal (TS-TPK) teknik ile fistül kapatma operasyonu uygulanmıştır. Operasyon, ilk iki olguda fistülün gelişiminin 32. ve 37. günlerinde uygulanırken kronik ampiyem ve BPF takibine alınan üçüncü hastada ise 6. yılda uygulanmıştır. Girişimi takiben; iki hastada preoperatif uygulanan Clagett penceresi başarıyla kapatılmıştır. Bu iki hasta operasyondan iki veya altı ay sonra fistül ve tümör rekürrensi olmaksızın sağ olmakla birlikte, ileri derecede dispneik olan diğer hasta postoperatif 16. günde akut astım atağı sonucu gelişen solunum yetmezliği ile kaybedildi. Hastada yapılan bronkoskopi ve eksplorasyonda fistüle rastlanmadı. Bu teknik, torakotomi ile uygulanan diğer fistül kapatma yöntemleriyle karşılaştırıldığında nispeten kolay, güvenilir ve iyi tolere edilebilirdir.
Viewed : 14345
Downloaded : 2676