ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntraoperatif Transözofageal Ekokardiyografi
Sertaç ÇİÇEK, Harun TATAR, Hikmet SÜER, Ömer ÖZTÜRK
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Tıp Fakültesi, Kalp - Damar Cerrahisi ABD, Etlik / Ankara
Operatif anatomiyi ve operasyon sonuçlarını anında değerlendirmeye, operasyon esnasında sol ventrikül fonksiyonlarını monitörize etmeye imkan tanıyan İntraoperatif transözofageal ekokardiyografi önemli bir tanı metodu olarak kalp cerrahisinde yerini almıştır.
Viewed : 45285
Downloaded : 5522