ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Böbrek Transplantasyonu Sonrası Koroner Arter Cerrahisi
Ömer BAYEZİD, Atalay METE, Cengiz TÜRKAY, *Gültekin SÜLEYMANLAR, **Ender SEMİZ, ***Tülin AYDOĞDU, ****Tuncer KARPUZOĞLU
Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Kalp-Damar Cer. ABD,
* Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Nefroloji ABD,
**Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD,
***Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Anesteziyoloji ABD,
****Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD
Böbrek transplantasyonunda artan klinik deneyim ve immünoterapideki gelişmeler greftlerin ve hastaların yaşam beklentisini önemli ölçüde artırmıştır. Transplantasyon geçirenler, normal popülasyona eşdeğer bir yaşam kalitesine ulaşmakta ve aynı risk faktörlerine maruz kalarak aterosklerozise bağlı iskemik kalp hastalığına tutulabilmektedirler.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 3 yıl önce böbrek transplatasyonu geçiren bir hastada aterosklerozise bağlı gelişen koroner kalp hastalığı ve sol ventrikül apikal ve anterolateral duvar anevrizması tespit edilerek, anvrizmektomi ve koroner bypass uygulandı.

Böbrek transplanasyonu geçiren hastalarda, Kalp Cerrahisi'nin güvenli şartlarda ve başarıyla yapılabileceği görüşündeyiz.

Viewed : 12367
Downloaded : 2416