ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Takayasu Arteritinde İzole Koroner Arter Tutulumu: Olgu Takdimi ve Literatür Taraması
Afksendiyos KALANGOS, Victor JEBARA, Alain CARPENTİER
Department of Cardiovascular Surgery, Hopital Broussais, Paris, France
Bu yazıda, 37 yaşında göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle yapılan koroner anjioyografi ve patoloji incelemesi sonucu, takayasu arteritine bağlı koroner arter tulumu tespit edilen beyaz ırka mensup bir olgu bildirilmektedir.

1961 ve 1993 yılları arasında, bizim hastamızın da dahili ile 64 Takayasu hastasına koroner arterit sebesiyle cerrahi müdahale uygulanmıştır.

Bu kolektiv incelemenin amacı, 64 hastanın cerrahi tedavi sonuçlarını ve Takayasu arteritinde nadir olan bu tutulumun cerrahi tedavisinde karşılaşılan önemli güçlükleri özetleyip tartışmaktır.

Viewed : 10819
Downloaded : 3629