ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akut Myokart İnfarktüsünde Acil Cerrahi Revaskülarizasyon
Metin İREN, Atalay METE, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Ömer BAYEZİD
Akdeniz Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Antalya
Trombolik tedavi veya koroner anjioplasti (PTCA) ile revaskülarizasyonunun mümkün olmadığı hastalarda veya başarısız PTCA sonrasında yapılan koroner bypass (CABG) infarkt alanının genişlemesini önler, global sol ventrikül fonksiyonlarını korur ve yaşama kurtarıcı olabilir.

Akut myokart infarktüsü (AMİ) nedeni ile 18 hastaya, infarktüsün ilk altı saati içerisinde acil CABG uygulandı. Hastaların dokuzu başarısız PTCA ya bağlı AMİ geçirmekte idi. Geriye kalan dokuz hasta ise AMİ spontan başlamıştı. İki hasta (%11,11) kardiojenik şok tablosu ile bir hasta da (%5,55) kalp mesajı ile ameliyata alındı. Hasta başına ortalama bypass sayısı 1.61, aortik kros-klemp zamanı: 23.1 dk, perfüzyon süresi: 83.02 dk., iskemik interval 118, 46 dakika idi. Postoperatif cerrahi kanama: 664.61 cm3, respiratörde kalış süresi: 10.23 saat, yoğun bakımda kalış süresi: 3.31 gün, hastanede kalış süresi: 9.92 gün olarak belirlendi. 15 hastada (%83.33) reperfüzyon sağlandı. Bir hastada postoperatif yara yeri efeksiyonu ve bir hastada revesibl isemik nörolojik defisit gelişti. İki (%11,11) hasta kaybedildi.

Hayatı tehdit eden bir durum olan AMI de acil CABG göreceli olarak düşük mortalite ve morbidite ile uygulanabilir.

Keywords : Akut myokart infarktüsü, Koroner bypass, Acute myocardial infarction, Coronary bypass surgery
Viewed : 13980
Downloaded : 2364