ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomyopatiler: MR ile Değerlendirme
Erkan YILMAZ, Metin MANİSALI, *Baran UĞURLU, **Richard WPIKE
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı
*Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
**The Cleveland Clinic Foundation Radiology Department
Hipertrofik obstrüktif kardiomyopati, kardiyak veya sistemik hastalık olmaksızın sol ventrikülün dilatasyon göstermeyen hipertrofisidir. HOCM¡¯lu 12 hastada MR incelemesinde; ortalama myokardiyal kalınlık bazal septumda 23.5 mm, posterolateral duvarda 16.8 mm ve septumun posterolateral duvara oranı 1.39 olarak saptandı. Bu değerler literatürde kabul gören değerlerle karşılaştırıldı. HOCM¡¯lu hastalarda, ileri obstrüksiyon ile end-diastolik septum duvar kalınlığındaki artış, MR bulguları arasında belirgin ilişki izlendi. Mitral kapağın sistolde öne hareketi, SPAMM tekniğinde grid paternindeki fokal distorsiyon ve sistolde sol ventriküler çıkışta sinyal kaybı gibi.
Keywords : Kalp, hipertrofik obstrüktif kardiyompopati, kardiak MR, Heart, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, cardiac MR
Viewed : 21837
Downloaded : 2953