ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteria Mammaria İnterna Hipoperfüzyonu
Kaya SÜZER, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Mustafa ÖZBARAN, Ahmet HAMULU, Faiz OKUR, İsa DURMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi ABD
İnternal mammaria arter (İMA) son yıllarda koroner arter cerrahisinde çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur.

Orta ve uzun dönem sonuçları ele alındığında arteriyal greftlerih sonuçları venöz greftlere oranla belirgin derecede daha iyidir. Bununla birlikte çok kısıtlı sayıda da olsa erken dönemde mamaria arterine bağlı olarak önemli klinik sorunlar yaşanabilmektedir.

Mammaria interna hipoperfüzyonu pompa çıkışanda yada erken postoperatif dönemde gelişebilen mammaria greftindeki akım azlığına bağlı bir tablodur.

Bu yazımıda İMA hipoperfüzyonu gelişen bir olgu takdim edilmiş ve ilgili literatür gözden geçirilmiştir.

Viewed : 14542
Downloaded : 2712