ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort Cerrahisinde Derin Hipotermik Total Sirkulatuvar ArrestUygulaması
Suat BÜKET, Mustafa ÖZBARAN, Alp ALAYUNT, Ahmet HAMULU, Barhan KAYAALTI, Asım YEKGİNER, Münevver YÜKSEL, Kaya SÜZER, İsa DURMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD
Aort cerrahisinde total sirkulatuvar arrest il olarak 1975 yılında Friepp tarafından kullanılmıştır. Böylece bazı kompleks olguların cerrahisi yapılabilir hale gelmiştir.

Açık tamir prensiplerinin klinik uygulamaya girmesiyle akut aortik diseksiyonlar derin hipotermik total sirkulatuvar arrest altında tamir edilmeye başlanmıstır.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Ocak 1990 Haziran 1992 tarihler arasında 10 hastaya derin hipotermik total sirkulatuvar arrest uygulanmıştır. 8 hasta akut, 2hasta kronik aort diseksiyonu nedeniyle operasyona alınmıştır.

3 hasta kaybedilirken, 7 hasta şifa ile klinikten eksterne edilmiştir. Hastalarda nörolojik kalıcı bir komplikasyon gelişmemiştir.

Homojen, yavaş soğutma ve ısıtma, topikal soğutma, kan gazlarının idaresinde alfa-stat prensibine uyulması, hipo ve hiperglisemiden kaçınılması, hemodilüsyon ve farmakolojik korunma total sirkulatuvar arrestin ana öğeleridir. Yeterli bir beyin korunması sağlanmasına rağmen total sirkulatuvar arrest uygulanan hastalarda güvenli süre olan 45 dakikayı aşmamaya özen gösterilmelidir.

Viewed : 20529
Downloaded : 3753