ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodializ Amacıyla Yapılan Arteriovenöz Fistüllerin Kısa ve Uzun dönem Sonuçları: Retrospektif Klinik Çalışma
A. Nuri SÖZÜDOĞRU, Uğur CANGEL, Bülent ERYÜKSEL, Kazım BEŞİRLİ, M. Kamil KAVAK, Hasan ÇOŞKUN
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Çalışmamızda kronik böbrek hastalarında açılan arteriovenöz fistüllerin, kısa ve uzun dönem patensini etkileyen faktörleri incelendi.

Kronik renal hastalığı olan 76 hasta Eylül 1996- Aralık 1997 arasında subkütan arteriovenöz fistül açmak için opere edilmiş, kısa ve uzun dönem patensi için retrospektif olarak izlenmiştir. 27 hasta en az 1 yıl ve tüm hastalar en az 3 ay izlenmiştir.

Erken başarısızlık oranı %18’dir. Erken başarısızlık; uç-yan fistüllerde yan-yana fistüllerden, snuffbox fistüllerde daha proksimaldeki fistüllerden ve venöz basıncı yüksek olan fistüllerde düşük olan fistüllerden istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur. Bu parametrelerde uzun dönem patens açısından istatistiksel olarak anlamlı hiçbir farklılık bulunmamıştır.

İntraoperatif değişkenlerin fistüllerin kısa dönem patensi için önemli olduğu, uzun dönem patens için fistül bakımı ve gerektiğinde uygun revizyonunun önemli olduğu sonucuna varıldı.

Keywords : Arteriovenöz fistül, kronik böbrek hastalığı, Arteriovenous fistula, snuffbow, chronic renal disease
Viewed : 12862
Downloaded : 3042