ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aorta – bronşiyal Fistül: Aort Koarktasyonunun Dacron Tüp Greft İnterpozisyon Tekniği ile Cerrahi Tedavi Sonrası Görülen Geç Komplikasyonu
Mehmet ÖZKÖKELİ, Murat DEMİRTAŞ, *Niyazi GÜLER
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul
*Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, Kardiyoloji İstanbul
Aorta-bronşiyal fistül (ABF), aort koarktasyonunun cerrahi tedavisi sonrası görülebilen, tanı ve tedavisi acil yapılmazsa ölümle sonuçlanabilen nadir bir komplikasyonudur. Bu yazıda, 17 yıl önce 10 yaşında aort koarktasyonu nedeniyle tüp greft interpozisyon tekniği kullanılarak opere edilen bir ABF vakası sonuldu.
Keywords : Aort koarktasyonu, aorta-bronşiyal fistül, yalancı anevrizma, Aortic coarctation, aorto-bronchial fistula, false aneurysm
Viewed : 11861
Downloaded : 3252