ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi
İlhan İNCİ, *Cemal ÖZÇELİK, *Refik ÜLKÜ, *Nesimi EREN
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın
*Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır
Özellikle çocuklarda daha sık görülmesine ve geç tanı konduğunda komplikasyonların ciddi ve hayatı tehdit edebilecek özellikte olması nedeniyle özofagus yabancı cisimlerini gözden geçirmeyi amaçladık.

Ocak 1990 – Haziran 1997 tarihleri arasında özofagus yabancı cisim tanısı ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde yatan 682 olgunun hastane kayıtları incelendi. Özefagoskopi genel anestezi altında rigid özefagoskop ile yapıldı.

Olguların %88’i 15 yaş ve altında idi. Olguların %90’ı ilk 10 saat içinde hastaneye başvurdu. Yabancı cisim %87 oranında özofagus 1. darlığında lokalize idi. Metal para en sık görülen yabancı cisim idi. Özofagus yabancı cismi direkt görüş altında (n=164) ve özefagoskop (n=477 ) ile çıkarıldı. 41 olguya çekilen 2. grafide yabancı cismin mideye inmesi nedeniyle herhangi bir girişim yapılmadı. Cerrahi müdahale ile yabancı cisim 3 olguda çıkarıldı. 5 olguda iyatrojenik özofagus perforasyonu gelişti. Tüm seri içinde sadece bir olgu kaybedildi.

Özofagus yabancı cisimlerin erken tanı ve tedavisi komplikasyonlarının ciddi olması nedeniyle çok önemlidir. Radyolojik inceleme tanı ve komplikasyonların belirlenmesinde önemlidir. Özofagoskop ile yabancı cisim çıkarılması günümüzde en güvenilir tedavi yöntemidir.

Keywords : Özofagus, yabancı cisim, özofagoskopi, Esophagus, foreign body, esophagoscopy
Viewed : 17288
Downloaded : 4555