ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Allopurinol ve Deferoksamin’in Kardiyopulmoner Bypass Sırasında Oksijen Serbest Radikali Oluşumu Üzerine Etkileri
Ahmet R. HAMULU, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Işıl MUTAF, İsa DURMAZ, *Mustafa ÖZBARAN, *Oya BAYINDIR
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD,
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı
Oksijen serbest radikalleri reperfüzyon hasarı ve CPB’nın zararlı etkilerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu zararlı etkileri azaltmaya yönelik çalışmalar sürmektedir.

Kliniğinimizde kapak yada koroner ameliyatı olan 10’ar kişilik 3 grup (A,D,C) olguda ameliyat öncesi allopurinol veya deferoksamin verilmesinin CPB sırasında compleman ve lökosit aktivasyonu ve lökositlerden serbest radikal salınması üzerine etkileri araştırıldı.

Ameliyat öncesi A grubu hastalara toplam 1.8g allopurinol, D grubu hatalara 15 mg/kg deferoksamin verildi ve C grubu kontrol olarak alındı.

Her hastada CPB öncesi ve sonrası serum C3, plasma lipid peroksit, lökosit sayımı ve formülü bakıldı, akciğerlede lökosit sekestrasyonunu gösterecek olan CPB Sonu sağ ve sol atrium kanı lökosit sayımı ve formülü yapıldı.

Sonuçların değerlendirilmesi sonunda ameliyat öncesi allopurnol ve deferoksamin kullanılmasının, Cpb sırasında kompleman aktivasyonunun etkilemediği, ancak lökosit kaynaklı serbest radikallerin oluşumunu azaltarak ya da etkilerini yok ederek kapiller lökosit sekesttrasyonu ve endotel harbiyetini önemli ölçüde engellediğini saptadık.

Viewed : 12373
Downloaded : 4544