ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner Arter Bypass Cerrahisi’nden Sonra Gelişen Fasiküler İleti Bozukluklarının Önlenmesinde Antegrad-Retrograd Kombine Kardioplajinin Yeri
Münacettin CEVİZ, Hikmet KOÇAK, Ahmet BAŞOĞLU, Mustafa CERRAHOĞLU, Azman ATEŞ, İbrahim YEKELER, Mustafa ABANOZ, Aylin ÇAPAN, *Sebahattin ATEŞAL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi ABD,
*Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD
İzole koroner arter bypass cerrahisinden (CABG) sora ortaya çıkan ileti bozuklukları, %4-34 oranında gelişmektedir. Birinci septal arterin kanlanmasında engelbulunan hastalarda ise bu oran %25-55 arasında değişmektedir. Bu çalıma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda son bir yıl içinde CABG uygulanan 64 hasta üzerende yapıldı. Gruplandırmada, mosseri ve arkadaşlarının birinci septal arterdeki patolojiye göre yaptıkları sınıflama esas alındı. Buna göre hastalar birinci septal arterde kanlanma eksikliği olan (Grup II) ve olmayan (GrupI) şeklinde iki gruba ayrıldı. Kardiopeleji, antegrad ve retrograd yolla kombine olarak yapıldı. Yüksek oranda ileti bozukluğu beklenen Grup II hastalarda % 43 oranında ilet bozukluğu gelişti (p<0.05). Bu oranın düşük olmasının, kombine kardiopleji ile miyokardın daha iyi korunmasına bağlı olduğu düşünüldü.
Viewed : 11423
Downloaded : 7412