ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yapay Kapak Replasmanlarında Kalsifiye Kapak ve Anulus’un Ultrasonografik Dekalsifikasyonu
Atilla KAYIHAN, Mehmet ÜNAL, Coşkun PINAR, İlhan SANİSOĞLU, Cüneyt KONURAL, Sevim CANİK, E. Ergin EREN
İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Araştırma Hastanesi
Anuler kalsifikasyonun eşlik ettiği kalsifik kapak hastalıklarında yapay kapak replasmanı; peroperatif ve postoperatif ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle, kardiak cerrahide halen büyük bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Son yıllarda geliştirilen ultrasonik dekalsifikasyon cihazı ile bu problem aşılmaya başlanmış ve literatürde bu konulardaki yazılara sıkça rastlanır olmuştur.

İstanbul Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi Araştırma Hastanesi’nde 1992 yılında anuler, komissural veya kombine kalsifik kapak hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatına alınan 11’i Aort kapak, 4’ü mitral kapak hastası olan toplam 15 hastaya ultrasonik debritman uygulanarak yapay kapak takılmıştır. Hastalar operasyonu takiben 3. ve 6. ayda ekokardiografi ile yapılan kontrollerinde paravalvuler kaçak ya da başkaca yapay kapak disfonksiyonuna rastlanmamıştır. Ameliyatın seyri ve oluşabilecek komplikasyonlar açısından kalsifik kapak hastalarında ultrasonik dekalsifikasyon cihazı son derece yararlı bir cihaz olarak kullanılacak bir cihazdır.

Viewed : 11921
Downloaded : 2246