ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Superior - Septal Yolla Mitral Kapağa Yaklaşım
Cem ALHAP, Erdoğan DEMİRAY, Mustafa İDİZ, İlyas KAYACIOĞLU, Murat DEMİRTAŞ, Hacı AKAR, Sabri DAĞSALI, Sümer TARCAN
Prof. Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Madar Cerrahisi Merkezi
Superior-septal yola mitral kapağa yaklaşım 9 olguda kullanıldı. Bu olguların tümünde mitral kapak replasmanı (MVR) ve triküspid kapağa De Vega anülaplasti (DVA) yapıldı, iki olguda ilave olarak aort kapak replasamnı ve bir olguda ise sol atrial trombektomi uygulandı. Aortik kros klemp süresi ortalama 62.7+7.4 dakika olup, sadece MVR+DVA yapılan olgularda bu süre 52+2.8 dakika olarak gerçekleşti. Mortalite oranı %0 olarak görülürken, kanama komplikasyonu da saptanmadı. 7 olguda preoperatif dönemde atrial fibrilasyon olan ritm postoperatif dönemde de atrial fibrilasyon olarak devam etti. Preoperatif dönemde sinüs ritminde olan 2 hastanın birinde erken postoperatif dönemde atrial erken atımlar gözlenmesine rağmen her 2 olgulda da postoperatif 1 aylık kontrollerde normal sinüs ritmi (NSR) devam etmekteydi. Superir septal yaklaşımının, özellikle reoperasyonlar, küçük sol atriumlu olglar ve aynı anda sağ atriotomi gereksinimi duyulan prosedürlerde faydalı olabileceği kanısındayız. Hatta ciddi atrial disritmilere yol açmadığı kanıtlanabilirse bu tekniğin mitral kapak ameliyatlarında rutin olarak kullanabileceğini savunmaktayız.
Viewed : 10510
Downloaded : 2610