ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
AÇIK KALP CERRAHİSİNDE SWAN-GANZ KATETERİNİN SAĞ ATRİYUM DİKİŞ HATTI İÇİNDE KALMASI VE DÜŞÜMLENMESİ KOMPLİKASYONU
KAPLAN Mehmet, DEMİRTAŞ Murat, ÇİMEN Serdar, ÖZAY Batuhan, KUT M. Sinan, KANCA Atilla, ÖZLER Azmi
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Merkezi, İSTANBUL

Çalışmanın Amacı ve Dayanağı:

Swan-Ganz kateterizasyonu, açık kalp cerrahisinde ameliyat sırasında ve sonrasında kalp basınçlarının izlenmesinde önemli bir tekniktir. Ancak nadir de olsa ameliyat sonrası dönemde kateterin çekilmesi sırasında dirençle karşılaşılabilmekte ve kateter ancak reoperasyonla çıkarılabilmektedir.

Materyal ve Metot:

Hastane’ mizde Mayıs 1988-Şubat 2000 tarihleri arasında 10 açık kalp cerrahisi olgusunda Swan-Ganz kateteri çekilme kusuru gördük. Vakaların tümü kapak replasmanı idi. Beş olgu erkek iken, 5 olgu da kadın idi. Aynı süre içinde Swan-Ganz kateteri kullanılarak yapılan açık kalp cerrahisi ameliyat sayısı 15.244 idi. Böylece Swan-Ganz kateteri çekilme kusuru oranı % 0.065 olarak gerçekleşti.

Bulgular:

Swan-Ganz kateteri 4 olguda inferior vena kava kanülasyon dikişi, 3 hastada sağ atriyotomi, 1 vakada sol atriyotomi sütürü içinde kalırken, 1 olguda sağ ventrikül içinde papiller adele çevresinde dolanmıştı. Son vakada ise triküspid kapak konal papiller adele ile septal liflet arasındaki korda tendinealar çevresinde düğümlenmişti.

Pompa, hazır bekletilmesine rağmen hiçbir vakada kullanılmadı. Dört hastada inferior vena kava kanulasyon yerine kese dikişi konarak, 4 olguda sağ ya da sol atriyal dikiş hattı proksimal ve distaline birer horizontal matres dikiş ve tutulum yerine bir kese dikişi konarak, 2 hastada ise sağ atriyal apendiksten parmakla palpasyon yöntemiyle kateter kurtarıldı ve dışarı alındı.

Sonuç:

Açık kalp cerrahisi operasyonlarında gerek venöz kanulasyon, gerekse sağ ya da sol atriyotomi kapatılırken Swan-Ganz kateterinin dikiş içinde kalmamasına dikkat edilmeli ve dikildikten sonra da hareket ettirilerek düğümlenme olmadığından emin olunmalıdır.

Keywords : Swan-Ganz, çekilme kusuru, dikiş hattı, parmakla palpasyon , Swan-Ganz, entrapment, suture line, digital
Viewed : 25281
Downloaded : 4401