ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tamamlama Pnömonektomileri
Muharrem ÇELİK, Canan ŞENOL, Aziz UYSAL, Semih HALEZAROĞLU, Bülent ARMAN, Ferzat ZONUZİ, Recep DEMİRHAN
Heybeliada Göğüs Hast.ve Göğüs Cer. Merkezi
Tamalama pnömonektomisi (completion pnömonektomi) daha önceki bir operasyonla parsiyel olarak rezeke edilen bir akciğerin kalan kısmının çıkarılması operasyonu olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde standart pnömonektomiden daha yüksek bir operatif mortalite ve morbidite taşımaktadır. Son 5 yıl içerisinde, yaşları 10ile 50 arasında olan 18 olguya completion pnömonektomi uygulandı. Bunlardan 16 olguya benign akciğer hastalığı nedeni ile,1 olguya ikinci primer akciğer kanseri, bir olguya ise nüks pulmoner lenfoma nedeni ile completion pnömonetkomi yapıldı. İlk operasyonla completion pnömonektomi arasındı geçen süre ortalama 4 yıl idi. Otuz günlük operatif mortalite 2 olgu ile %11 olarak saptanırken bu oran benign pulmoner hastalıklı olgularda daha yüksek bulundu (%12.5). Postoperatif dönemde major komplikasyon gelişen 7 olgunun (%38.8) tümünün benign hastalıklı: özellikle tüberkülozlu olgular olduğu saptandı. Bu sonuçlar completion pnömonektominin standart pnömonekomiye benzer bir operatif mortalite ile uygulanabileceğini göstermektedir. Özellikle tüberkülozlu olgularda postoperatif major komplikasyon oranı çok yüksektir. Major komplikasyonların önlenmesi için bronş güdüğünün vaskülarize interkostal adale flebi ile desteklenmesi son derece önemlidir.
Viewed : 11254
Downloaded : 1859