ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Toraks Penetre Yüksek Hızlı Silah Yaralanmalarında Tedavi (35 Olguluk Seri)
Cemal Asım KUTLU, *Levent BİRİNCİOĞLU, **Ümit GÜR
Yedikule Göğüs Cerrahisi Merkezi
*Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi
**Haseki Hastanesi,1.Genel Cerrahi Kliniği
Diyarbakır Askeri Hastanesi’nde tedavi edilen 35 toraks penetre yüksek hızlı yaralanması olgusu retrospektif olarak incelendi. 15 olgu konservatif olarak tedavi edildi. 11 olgu tüp torakostomiyle, 2 olgu erken, 7 olgu acil toraktotomi ile tedavi edildi. Olguların hiçbirinde morbiditeye rastlanmadı. Mortalite %8.5 oldu. Yüksek hızlı silah yaralanmaları sivil pratikte çok ender görülür. Bu yaralanmalarda lokal doku destrüksiyonu daha fazla, sistemik cevap daha şiddetli olur. Olguların tedavisi de diğer penetran yaralanmalardan farklılık gösterir.
Viewed : 9628
Downloaded : 2074