ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Video Görüntüsü Eşliğinde Torakospik Cerrahi Deneyimlerimiz*
Ö.OTO, Ü.AÇIKEL, H.ÇATALYÜREK
D.E.Ü.T.F.Gögüs, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD
Anabilim Dalımızda video görüntüsü eşliğinde yapılan torakoskopik cerrahi yöntemi ile 10 torakal sempatektomi, 3 akciğerden wedge rezeksiyonu ve 2 mediyastinal lenf nodu biyopsisi uygulandı. Torakalsempatektomi uygulanan olguların tümü kadındı, ortalama hasta yaşı 33 idi. Tüm ameliyatlar çift lümenli endotrakeal tüp kullanarak genel anestezi altında yapıldı. Herhangi bir mortalite veya morbidite ile karşılaşılmadı. Tüm hastalar ikinci gün taburcu edildiler. 5 erkek olgudan yine aynı yöntemle çeşitli biyopsiler alındı. Olguların ortalama yaşı 63 idi. Wedge rezeksiyon uygulanan 3 olgudaki pleural sıvının yol açtığı atelektaziden de yararlanılarak işlem lokal anestezi altında uygulandı. 5 olguda da işleme bağlı bir komplikasyon gelişmedi.
Viewed : 11455
Downloaded : 1944