ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pseudoanevrizma İle Karışan Bir Epitelial Anjiosarkom Olgusu
*C. Levent BİRİNCİOĞLU, *A. Tulga ULUS, *S. Fehmi KATIRCIOĞLU, *Birol YAMAK, *Arzum KALE, *Oğuz TAŞDEMİR, **Gülden AYDOĞ
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi,
*Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği
**Patoloji Kliniği
Nadir görülen damar kökenli malign bir tümör olan anjiosarkom, en sık ekstremite, deri yumuşak doku, göğüs ve karaciğerde görülmektedir. Geniş sınırlı hemorajik bir kitleye neden olur ve sıklıkla kronik hematom ile karışır. Bu yazı postoperatif ikinci ayda pantolon greft distal bacağında psödoanevrizma ön tanısı ile ameliyata aldığımız ve epiteloid anjjosarkamla karşılaştığımız bir olgunun takdimini içermektedir.

Epitelial anjiosarkom çok hızlı seyreden kısa sürede büyüyen ve metastaz yapan bir tümördür. Bizim olgumuzda 4 ay içinde tümör şeklini almaya ve hasta kaybedilmiştir. Olgunun ilk ameliyatında batında malign bir olayın bulunduğunu düşündüren hiçbir bulgu yoktur. Ancak 3 ay sonra pseudoanevrizma tanısı ile açıldığında 8x5 cm büyüklüğünde peritona ve kolon serozasına yapışık, kolonun diğer tabakalarına invaze olmamış bir tümör tamamen çıkartıldı. 15 gün sonra hasta ileus tablosu ile tekrar açıldığında karın duvarına ve kolona invaze, kolonu ileri derecede daraltan, eskisinden çok daha büyük bir tümoral kitle ile karşılaşıldı. Tümör rezektable bir hal almıştı ve ileostomiden başka yapcak bir şey kalmamıştı. Yoğun bakımda, genel durumu bozuk ve toksik tabloda olan hasta kaybedildi.

Viewed : 15538
Downloaded : 0